خزانه الهی

از دانشنامه امامت
پرش به: ناوبری، جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل خزانه الهی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.


خزانه الهی یا خزائن خدا وجود علمی و غیر مقدَّر اشياء[۱].

واژه‌شناسی لغوی

 • "خِزانه" به معنای مکان نگهداری و حفظ اشیا است[۲]. و جمع این واژه "خزائن" است. اصل در آن، جمع و ضبط اشیا در مکان خاصّ است، اعمّ از اینکه مخزون، مادّی باشد یا معنوی و مخزن، جسمانی باشد یا روحانی مال باشد یا علوم و صفات[۳]. مقصود از خزائن خدا، جمیع ذخایر و کنوز غیبیه‌ای است که مخلوقات از آنها روزی داده می‌شوند و در اصلِ پیدایش و استمرار بقاء و رفع نقائص خویش از آنها بهره می‌برند[۴][۵].
 • "خزائن" جمع "خزانه" و خزانه در لغت به معنای مکانی است که هر چیزی[۶] یا اموال گرانبها[۷] را در آن نگهداری می‌کنند. خزائن خدا، مرتبه‌ای از هستی است که در آن مرتبه، اشیاء در ظرف علم به صورت غیر مقدَّر موجودند و هنوز تقديرات و حدود مرحله قَدَر بر آنها عارض نشده‌اند.[۸][۹].

باران و خزائن خدا

خزائن خدا و انسانها

خزائن خدا و مظاهر وجود

خزائن خدا و نبوت

درک خزائن خدا

روزی از خزائن خدا

محمدصلى الله عليه وآله وسلم و خزائن خدا

نزول از خزائن خدا

حضرت نوحعلیه السلام و خزائن خدا

خزائن خدا و مراتب آن

اوصاف خزائن خدا

مدخل وابسته

منابع

پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید ... بسیاری از پانویس‌ها برخوردار از لینک انتقال به اطلاعات جدید هستند:  

 1. جمالی، احمد، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۲، ص:۸۸- ۹۳.
 2. لسان العرب، ج ۴، ص ۸۷ ، «خزن»؛ المصباح، ج ۱ - ۲، ص ۱۶۸، «خزنت»؛ مجمع البیان، ج ۳ - ۴، ص ۴۷۰.
 3. التّحقیق، ج ۳، ص ۴۷، «خزن».
 4. المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۹.
 5. فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۵۱۶ - ۵۱۸.
 6. العین، ج ۴، ص۲۰۹؛ لسان العرب، ج ۴، ص ۸۷؛ تاج العروس، ج۹، ص۱۹۱، «خزن».
 7. روح المعانی، ج ۱۴، ص ۴۴.
 8. الميزان، ج ۲، ص ۳۳۹؛ ج ۱۲، ص ۱۴۴ - ۱۴۵.
 9. جمالی، احمد، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۲، ص:۸۸- ۹۳.