خزانه الهی

از امامت‌پدیا
(تغییرمسیر از خزینه الهی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

متن این جستار آزمایشی است، امید می رود در آینده نه چندان دور آماده شود.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل خزانه الهی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.


خزانه الهی یا خزائن خدا وجود علمی و غیر مقدَّر اشياء[۱].

واژه‌شناسی لغوی

 • "خِزانه" به معنای مکان نگهداری و حفظ اشیا است[۲]. و جمع این واژه "خزائن" است. اصل در آن، جمع و ضبط اشیا در مکان خاصّ است، اعمّ از اینکه مخزون، مادّی باشد یا معنوی و مخزن، جسمانی باشد یا روحانی مال باشد یا علوم و صفات[۳]. مقصود از خزائن خدا، جمیع ذخایر و کنوز غیبیه‌ای است که مخلوقات از آنها روزی داده می‌شوند و در اصلِ پیدایش و استمرار بقاء و رفع نقائص خویش از آنها بهره می‌برند[۴][۵].
 • "خزائن" جمع "خزانه" و خزانه در لغت به معنای مکانی است که هر چیزی[۶] یا اموال گرانبها[۷] را در آن نگهداری می‌کنند. خزائن خدا، مرتبه‌ای از هستی است که در آن مرتبه، اشیاء در ظرف علم به صورت غیر مقدَّر موجودند و هنوز تقديرات و حدود مرحله قَدَر بر آنها عارض نشده‌اند.[۸][۹].

باران و خزائن خدا

خزائن خدا و انسانها

خزائن خدا و مظاهر وجود

خزائن خدا و نبوت

درک خزائن خدا

روزی از خزائن خدا

محمدصلى الله عليه وآله وسلم و خزائن خدا

نزول از خزائن خدا

حضرت نوحعلیه السلام و خزائن خدا

خزائن خدا و مراتب آن

اوصاف خزائن خدا

مدخل وابسته

منابع

پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید ... بسیاری از پانویس‌ها برخوردار از لینک انتقال به اطلاعات جدید هستند:  

 1. جمالی، احمد، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۲، ص:۸۸- ۹۳.
 2. لسان العرب، ج ۴، ص ۸۷ ، «خزن»؛ المصباح، ج ۱ - ۲، ص ۱۶۸، «خزنت»؛ مجمع البیان، ج ۳ - ۴، ص ۴۷۰.
 3. التّحقیق، ج ۳، ص ۴۷، «خزن».
 4. المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۹.
 5. فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۵۱۶ - ۵۱۸.
 6. العین، ج ۴، ص۲۰۹؛ لسان العرب، ج ۴، ص ۸۷؛ تاج العروس، ج۹، ص۱۹۱، «خزن».
 7. روح المعانی، ج ۱۴، ص ۴۴.
 8. الميزان، ج ۲، ص ۳۳۹؛ ج ۱۲، ص ۱۴۴ - ۱۴۵.
 9. جمالی، احمد، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۲، ص:۸۸- ۹۳.