مقام قسمت کننده بهشت و جهنم به چه معناست؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عملیات پاسخ به این پرسش و ویرایش نهایی این متون هنوز به پایان نرسیده است | منابع پاسخ‌ها و ترجمه متون عربی، در پانویس یافت می‌شوند

بانک جامع پرسش و پاسخ مقام معصوم
وابسته به پرسمان قسمت کننده بهشت و جهنم

مدخل اصلی مقام معصوم
پاسخ‌دهندگان فاریاب

مقام قسمت کننده بهشت و جهنم به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط با بحث‌های مقام معصوم، قسمت کننده بهشت و جهنم است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی مقام معصوم مراجعه شود.

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین فاریاب در کتاب «بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت» در این‌باره گفته‌ است:

«بهشت و جهنم از حقایق انکارناشدنی در سرای دیگر است که نیکوکاران وارد بهشت، و گنهکاران وارد جهنم می‌شوند. در روایاتی آمده که امام اميرالمؤمنینعلیه السلام قسمت‌کننده بهشت و جهنم است. این مقام، در نگاه نخست، مقامی ویژه برای آن حضرت (و نه دیگر امامانعلیهم السلام) به‌شمار می‌آید؛ اما چنان‌که خواهد آمد، ارتباطی تنگاتنگ با منصب امامت دارد. شمار روایات یادشده چنان فراوان است که تردیدی در صدور این مضمون از معصومعلیه السلام باقی نمی‌ماند.[۱] ضمن آنکه در برخی منابع اهل سنت نیز چنین روایاتی به چشم می‌خورد. دراین‌باره عبدالله بن عمر از رسول گرامی اسلامصلى الله عليه وآله وسلم نقل می‌کند که خطاب به امام علىعلیه السلام فرمودند: "فَأَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ قَسِيمُ النَّارِ".[۲] امام صادقعلیه السلام نیز در روایتی صحیح نقل کردند که امیرالمؤمنينعلیه السلام بسیار این مضمون را بیان می‌فرمود.[۳] امام باقرعلیه السلام نیز از امام علیعلیه السلام نقل کرده که ایشان افزون بر تکرار مضمون پیشین، تأکید کردند که دوستان خود را وارد بهشت، و دشمنان خود را وارد جهنم می‌کنند.[۴] افزون بر آن، برخی عالمان اهل سنت نیز سخن رسول گرامی اسلامصلى الله عليه وآله وسلم خطاب به امام علیعلیه السلام را دراین‌باره نقل کرده‌اند.[۵]
درباره روایات یادشده سه مسئله طرح‌شدنی است:
یکم: آیا می‌توان به معنای ظاهری این روایات ملتزم شد؟ به دیگر سخن، آیا به معنای حقیقی کلمه، ایشان به مردم فرمان می‌دهد که مثلاً فلانی به بهشت رود و دیگری به جهنم؟ یا آنکه مقصودْ چیزی دیگر است. برخی عالمان سنی‌مذهب با مناقشه در ظاهر روایت، آن را با دیگر آیات قرآنی که خداوند را حسابرس اعمال بندگان و مسئول اصلی ورود به بهشت و جهنم می‌دانند، در تعارض دانسته‌اند؛ از‌این‌رو، روایت یادشده را چنین معنا کرده‌اند که آنان که با آن حضرت بوده، هدایت شده، در بهشت با وی هستند و گروهی نیز که بر ضد ایشان هستند، گمراه شده، در جهنم خواهند بود.[۶] از برخی روایات استفاده می‌شود که معصومانعلیهم السلام گاه به تناسب ظرفیت وجودی افراد، تبیین‌هایی مانند آنچه بیان شد، مطرح کرده‌اند؛ چنان‌که اباصلت هروی نقل کرده که وقتی مأمون عباسی از امام رضاعلیه السلام درباره مفهوم یادشده پرسید، امامعلیه السلام چنین پاسخ دادند که مگر این‌گونه نیست که شما از پدرانتان، و ایشان از حضرت رسولصلى الله عليه وآله وسلم نقل کرده‌اید که "حُبُّ عَلِيٍّ إِيمَانٌ وَ بُغْضُهُ كُفْرٌ"؟ مأمون پاسخ مثبت داد. امامعلیه السلام نیز فرمودند: "پس اگر تقسیم بهشت و جهنم براساس حب و بغض علیعلیه السلام است، پس او قسمت‌کننده بهشت و جهنم است".[۷] براساس تبیین یادشده، چنین نیست که امام علیعلیه السلام حقیقتاً قسمت‌کننده زبانیِ بهشت و جهنم باشد؛ بلکه چنین فرایندی براساس ملاک‌هایی است که برای ورود به بهشت و جهنم براساس حب و بغض نسبت به ایشان صورت می‌گیرد. به دیگر سخن، او قسمت‌کننده تکوینی بهشت و دوزخ است. با وجود این، تصریح دیگر روایات غیر از این معنایی است که از سوی امام رضاعلیه السلام خطاب به مأمون عباسی بیان شد. جالب آنکه در ادامه روایت اباصلت آمده است که وقتی امام رضاعلیه السلام از مجلس مأمون خارج شدند، اباصلت پاسخ امامعلیه السلام را تحسین کرد. اما عالم آل‌محمدصلى الله عليه وآله وسلم به وی خاطرنشان ساختند که این سخن تنها براساس درک و فهم مأمون بوده، وگرنه پدران ایشان از رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نقل کرده‌اند که فرمود: "ای علی، تو در قیامت، بهشت را تقسیم می‌کنی و به جهنم می‌گویی که این فرد برای من و این فرد برای توست".[۸]
دوم: آیا روایات یادشده برگرفته از اندیشه غالیان نیست؟ برخی عالمان اهل سنت با نقل روایتی از یک طريق خاص و با تضعیف راویان یا غالی خواندن آنها، قسمت‌کننده بهشت و جهنم بودن امام علیعلیه السلام را زیر سؤال برده‌اند. برای نمونه، ذهبی (۷۴۸ق) روایت موردنظر را از طریق عباية بن ربعی و موسی بن طریف از امام علىعلیه السلام نقل کرده، هردو را از غالیان می‌پندارد. آن‌گاه از سليمان بن مهران اعمش نیز که این روایت را از طریق آنها نقل کرده، این سخن را بازگو می‌کند که به خدا سوگند، این حدیث را نقل نکردم؛ مگر برای مسخره کردن.[۹] ابن کثیر (۷۷۴ق)، دیگر عالم معاصر با ذهبی نیز با نقل همین طریق، موسی بن طريف و عباية بن ربعی را تضعیف، و سخن سليمان بن مهران اعمش را نیز بازگو کرده است.[۱۰] در پاسخ به این سخن باید گفت: اگر ایراد ایشان، سندی است، باید دانست بر فرض که سند یادشده، ضعیف باشد، روایاتی از این دست، تنها از یک طريق نقل نشده است تا از راه خدشه در یک طریق، اصل مضمون آن انکار شود. ضمن آنکه افراد در سند یادشده، دست‌کم در متون رجالی شیعه، غالی به‌شمار نرفته‌اند. اگر ایراد ایشان، محتوایی است، بدین معنا که اساساً اصل چنین مضمونی پذیرفتنی نبوده، با توحید سازگار نیست یا آنکه غلو به‌شمار می‌رود، در پاسخ باید گفت: اصل اینکه انسان کامل و معصومی مانند امیرمؤمنانعلیه السلام به اذن و دستور پروردگار، قسمت‌کننده دوزخ و بهشت باشد، عقلاً منعی نداشته، با توحید نیز در تعارض نیست؛ چنان‌که برخی فرشتگان را نیز مسئول جهنم می‌دانیم[۱۱] و اساساً آن‌گاه که امام را معصوم می‌خوانیم، بدین معناست که اراده‌های او نیز الهی بوده، و از‌این‌رو کار خدا را آن‌گونه که خدا می‌خواهد، انجام می‌دهد.
سوم: رابطه این شأن با مقام امامت چیست؟ در اینجا دو فرضیه وجود دارد نخست آنکه گفته شود این شأنی خاص برای شخص امام علیعلیه السلام است که خداوند متعال از فضل خویش به ایشان داده؛ و دوم آنکه این مقام، لازمه امامت ایشان است. ناگفته پیداست که خداوند متعال می‌تواند به بنده برگزیده خود مقامی را ببخشد؛ بی‌آنکه این مقام، لازمه مسئولیت خاص او باشد؛ بلکه تنها و تنها این مقام به منزله پاداشی در مقابل زهد و تقوای خاص او باشد. فرض اول از دو فرض یادشده، ناظر به چنین تبیینی است. اینک باید دانست که اگر چنین جایگاهی برای امام علیعلیه السلام وجود دارد، آیا صرفاً به خاطر پاداش کارهای نیک اوست یا آنکه این جایگاه، برگرفته از منصب امامت اوست. آنچه فرضیه نخست را تقویت می‌کند، آن است که این مقام، تنها به امام علیعلیه السلام داده شده و در روایات، از دیگر امامانعلیهم السلام به عنوان قسمت‌کنندگان بهشت و جهنم یاد نشده است؛ درحالی‌که اگر این مقام برگرفته از مقام امامت بود، باید تمام امامانعلیهم السلام (یعنی امام بما هو امام) چنین شأنی را داشته باشند. تأمل در روایات، مؤيد فرضیه دوم است. برای نمونه، مفضل بن عمر در روایتی - که البته صحت آن مورد تردید است.[۱۲] - از امام صادقعلیه السلام نقل می‌کند که فرمودند: آنچه را علىعلیه السلام آورده است، می‌گیرم و از آنچه نهی کرده است، اجتناب می‌کنم... امیرالمؤمنينعلیه السلام دری به سوی خدا بود که جز از آن در به سوی خدا نمی‌توان آمد، و راهی به سوی خدا بود که رونده به غیر این راه هلاک می‌شود و این امر، درباره امامان هدایتگر، یکی پس از دیگری جاری است. خداوند آنها را اركان زمین قرار داد تا اهلش را حفظ کند و حجت بالغه قرار داد بر هر کسی که روی زمین و زیر آن است، و امیرالمؤمنینعلیه السلام فراوان می‌فرمود: "أَنَا قَسِيمُ اللَّهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ"».[۱۳]
در این روایت، از حجت بودن، باب خدا بودن و راه به سوی خدا بودن امام علیعلیه السلام و دیگر امامان سخن به میان آمده و تأکید شده است که اگر کسی از راهی جز راه ایشان به سوی خدا برود، نابود خواهد شد و تنها در به سوی خدا، امامانعلیهم السلام هستند. به دیگر بیان، کسی که از راه ایشان بخواهد به خدا برسد، سرنوشت او ورود در بهشت برین است و در غیر این صورت، جایگاهی جز دوزخ نخواهد داشت و آن‌گاه آموزه قسمت‌کننده بودن حضرت علیعلیه السلام مطرح شده است. سیاق روایت این فرضیه را تقویت می‌کند که اگر امام علیعلیه السلام قسمت‌کننده بهشت و جهنم است، به دلیل حجت بودن، باب بودن و سبیل بودن اوست؛ عواملی که جزء جدایی‌ناپذیر منصب امامت بوده، در دیگر امامان نیز وجود دارد؛ از‌این‌رو، این مقام برگرفته از مقام امامت است. در روایت دیگری (که به لحاظ سندی و دلالی در حد تأیید، کارساز است) عبدالله بن عمر از رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نقل می‌کند که ایشان ضمن تشریح برخی وقایع روز قیامت، خطاب به امام علیعلیه السلام بیان کردند که در آن روز منادی می‌پرسد که خلیفه پیامبر اکرمصلى الله عليه وآله وسلم کجاست؟ آن‌گاه منادی ندا می‌دهد: "...ای علی، کسی که تو را دوست داشت، وارد بهشت کن و کسی را که با تو دشمنی کرد، وارد جهنم کن. پس تو تقسیم‌کننده بهشت و جهنم هستی".[۱۴] در این روایت نیز شأن قسمت‌کننده بهشت و جهنم به اعتبار خليفه پیامبر بودن به علىعلیه السلام داده شده است. روشن است که تمام امامانعلیهم السلام خلفای آن حضرت هستند، پس شاید بتوان گفت که همه امامانعلیهم السلام این نشان را دارند. البته نگارنده در پی آن نیست تا اثبات کند این مقام برای تمام امامانعلیهم السلام است؛ بلکه در پی تبیین رابطه مقام امامت و شأن قسمت‌کننده بهشت و جهنم است و روشن است که منافاتی ندارد شأنی از باب مقام امامت باشد، اما یک امام به عنوان نماد آن مقام، شأن يادشده را داشته باشد. به هر روی، اگر فرضيه اول ثابت شود، نمی‌توان این شان را شأن منصب امامت دانست، و اگر فرضیه دوم پذیرفته شود، این شأن به عنوان یکی از شئون اخروی امامعلیه السلام به‌شمار می‌رود»[۱۵].

پرسش‌های وابسته

 1. مقام نور الهی به چه معناست؟ (پرسش)
  1. مقام نور الله به چه معناست؟ (پرسش)
 2. مقام واسطه فیض الهی به چه معناست؟ (پرسش)
 3. مقام باب الله به چه معناست؟ (پرسش)
 4. مقام عین الله به چه معناست؟ (پرسش)
 5. مقام وعد الله به چه معناست؟ (پرسش)
 6. مقام سبیل الله به چه معناست؟ (پرسش)
 7. مقام صاحب الزمان به چه معناست؟ (پرسش)
 8. مقام میثاق الله به چه معناست؟ (پرسش)
 9. مقام اجتباء به چه معناست؟ (پرسش)
 10. مقام اختیار به چه معناست؟ (پرسش)
 11. مقام اصطفاء به چه معناست؟ (پرسش)
 12. مقام شهادت به چه معناست؟ (پرسش)
 13. مقام امین الله به چه معناست؟ (پرسش)
 14. مقام تأیید الهی به چه معناست؟ (پرسش)
 15. مقام ارتضاء به چه معناست؟ (پرسش)
 16. مقام طهارت به چه معناست؟ (پرسش)
 17. مقام ولی نعمت به چه معناست؟ (پرسش)
 18. مقام امانت الهی به چه معناست؟ (پرسش)
 19. مقام خلافت الهی به چه معناست؟ (پرسش):
  1. مقام خلافت الهی در عالم اجسام به چه معناست؟ (پرسش)
  2. مقام خلافت الهی در عالم مجردات به چه معناست؟ (پرسش)
 20. مقام انسان کامل به چه معناست؟ (پرسش)
 21. مقام حجت الهی به چه معناست؟ (پرسش)
 22. مقام اعراف به چه معناست؟ (پرسش)
 23. مقام میزان به چه معناست؟ (پرسش)
 24. مقام صراط الهی به چه معناست؟ (پرسش)
  1. مقام صراط مستقیم به چه معناست؟ (پرسش)
 25. مقام قسمت کننده بهشت و جهنم به چه معناست؟ (پرسش)
  1. قسیم النار و الجنة به چه معناست؟ (پرسش)
 26. مقام برهان الهی به چه معناست؟ (پرسش)
 27. مقام تزویج کننده بهشتیان به چه معناست؟ (پرسش)


پانویس

Icon4.png با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید ... بسیاری از پانویس‌ها برخوردار از لینک انتقال به اطلاعات جدید هستند:  

 1. نگارنده بیش از بیست روایت دراین‌باره یافته است (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۹۶؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۴۱۴-۴۱۸؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۸۹؛ همو، الخصال، ج۲، ص۴۹۶؛ شیخ طوسی، الامالی، ص۳۶۸ و ۳۶۹.
 2. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۳۶۱.
 3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۹۶.
 4. محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۴۱۶. برای دیدن دیگر روایات در متون حدیثی شیعه، ر.ک: همان، ص۴۱۵-۴۱۷؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۲، ص۴۹۶؛ همو، علل الشرایع، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۴.
 5. "إِنَّكَ قَسِيمُ النَّارِ وَ إِنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَ تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ" (ابن مغازلی شافعی، مناقب الامام علی بن ابی طالبعلیه السلام، ص۱۰۷. نیز، ر.ک: موفق بن احمد خوارزمی، المناقب، ص۲۹۴؛ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج۳، ص۲۴۷).
 6. مبارک بن محمد بن اثیر جزری، النهاية فی غريب الحدیث والاثر، ج۴، ص۶۱؛ سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج۱۵، ص۳۳۲.
 7. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، عیون اخبار الرضاعلیه السلام، ج۲، ص۸۶.
 8. همان.
 9. محمد بن احمد ذهبی، میزان الاعتدال، ج۲، ص۳۸۷ و ج۴، ص۲۰۸.
 10. اسماعیل بن عمرو بن کثیر دمشقی، البداية والنهاية، ج۷، ص۳۵۵.
 11. ﴿عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (تحریم، ۶).
 12. تردید در سند این روایت از سه جهت است: نخست آنکه اولین نفر در سلسله سند، احمد بن مهران، فردی مجهول است. البته برخی مانند ابن غضائری و مرحوم خویی او را تضعیف کرده‌اند (احمد بن حسین بن غضائری، رجال ابن غضائری، ج۱، ص۶۹؛ سیدابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحديث، ج۲، ص۳۴۶). در سوی مقابل، برخی محققان، مانند وحید بهبهانی نیز او توثیق کرده‌اند (ر.ک: همو، معجم رجال الحديث، ج۲، ص۳۴۶، نیز، ر.ک: محمد بن اسماعیل حائری مازندرانی، متنهى المقال فی احوال الرجال، ج۱، ص۳۵۷). دوم آنکه محمد بن سنان از دیگر افراد در سلسله سند است و چنان‌که پیش‌تر گذشت، درباره وثاقت یا عدم وثاقت او نیز سخن فراوان است (ر.ک: محمد علی مهدوی راد و امیر عطاء الله جباری، محمد بن سنان از ورای دیدگاه‌ها، در: حديث‌پژوهی، ش۸، ص۳۷-۶۵). سوم آنکه مفضل بن عمر نیز در سلسله سند این روایت است که برخی رجالیون متقدم او را تضعیف کرده‌اند (ر.ک: احمد بن على نجاشی، رجال النجاشی، ص۴۱۶؛ احمد بن حسین بن غضائری، رجال ابن غضائری، ج۶، ص۱۳۱). در سوی مقابل، برخی قدما او از یاران خاص امام صادقعلیه السلام دانسته، توثیق کرده‌اند (شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۲۱۶). برخی رجالیون معاصر با تحقیقی گسترده درباره روایات مدح‌کننده و مذمت‌کننده مفضل، توثیق او را ترجیح داده‌اند (سیدابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۲۹۳-۳۰۴).
 13. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۹۶.
 14. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۳۶۱.
 15. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت.