تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ ‏۲۳:۰۹
   

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۷

     ‏۲۲:۰۶  افزایش علم معصوم به چه معناست؟ (پرسش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۴۴۲). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ نخست)
     ‏۲۲:۰۳  آیا علم معصوم قابلیت افزایش دارد؟ (پرسش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۰۲۸). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
نو    ‏۲۱:۵۶  علوم معصوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به علم معصوم)
     ‏۲۱:۵۶  آیا علم معصوم شأنی است یا فعلی؟ (پرسش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۸۱). . [Wasity‏ (۳×)]
      ‏۲۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۶). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (عبارت‌های دیگری از این پرسش)
      ‏۲۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۲۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۴۱). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
     ‏۲۱:۴۷  علم فعلی یا حضوری یا دائمی و احاطی معصوم به چه معناست؟ (پرسش)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۰۶۳). . [Wasity‏ (۲×)]
      ‏۲۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۰۳۳). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ نخست)
      ‏۲۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ نخست)
     ‏۲۱:۴۴  علم معصوم (پرسش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۱). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (قلمرو علم معصوم)

‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۷

     ‏۱۴:۵۸  آیا آیه ۱۰۵ سوره توبه علم غیب معصوم را اثبات می‌کند؟ (پرسش)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸). . [Wasity‏؛ Shafipour‏]
      ‏۱۴:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
     ‏۱۴:۵۷  آیا آیه ۴۳ سوره رعد علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۵). . [Shafipour‏؛ Wasity‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۷). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
     ‏۱۴:۵۲  آیا آیه ۶ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۲). . [Wasity‏؛ Shafipour‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
      ‏۱۴:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
      ‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
      ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
     ‏۱۴:۵۰  آیا صالح پیامبر علم غیب دارد؟ (پرسش)‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۸۴۲). . [Shafipour‏ (۲×)؛ Wasity‏ (۴×)]
      ‏۱۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۸۲۵). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۴۸  آیا علم به عجایب یا راه‌های آسمان و زمین علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۶). . [Wasity‏؛ Shafipour‏ (۴×)]
      ‏۱۴:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ نخست)
      ‏۱۴:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
نو    ‏۱۴:۰۷  آیا آیه ۶۴ سوره هود علم غیب صالح پیامبر را اثبات می‌کند؟ (پرسش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱٬۷۲۵). . [Shafipour‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
      ‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
نو     ‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱٬۷۱۴). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = علم غیب معصوم (پرسش)|...» ایجاد کرد)
     ‏۱۳:۴۸  آیا یعقوب پیامبر علم غیب دارد؟ (پرسش)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۶۷۱). . [Shafipour‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۴۵). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۶۲۶). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۷  دلیل قرآنی علم غیب امامان چیست؟ (پرسش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹٬۶۴۶). . [Shafipour‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ به این پرسش)
      ‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۸). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹٬۳۵۷). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
     ‏۱۳:۴۵  بحث:آیا علم به گذشته و حال و آینده علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸٬۳۶۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (سید حبیب بخارایی زاده)
     ‏۱۳:۴۵  (سیاههٔ حذف). . [Shafipour‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۴۵ . . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ بحث:دلیل قرآنی علم غیب امامان چیست؟ (پرسش) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «==سید حبیب بخارایی زاده== '''در پایان نامه: علم غیب ا...» و تنها مشارکت‌کننده «Jaafari (بحث)» بود)
      ‏۱۱:۲۸ . . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ بحث:آیا یعقوب پیامبر علم غیب دارد؟ (پرسش) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «==سید حبیب بخارایی زاده== '''در پایان نامه: علم غیب امام از نگاه عقل کتاب و سنت''' {{عربی|اندازه=155%|﴿{{متن قرآن|كَذَلِكَ يَ...»)
      ‏۱۱:۱۱ . . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ بحث:آیا آیه ۶۴ سوره هود علم غیب صالح پیامبر را اثبات می‌کند؟ (پرسش) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «==سید حبیب بخارایی زاده== '''در پایان نامه: علم غیب امام از نگاه عقل کتاب و سنت''' {{عربی|اندازه=155%|﴿{{متن قرآن|وَيَا قَوْم...»)
     ‏۱۳:۳۲  آیا علم به گذشته و حال و آینده علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹٬۴۳۱). . [Shafipour‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹٬۴۱۲). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۵  علم شأنى یا استعدادی یا ارادی و اختیاری معصوم به چه معناست؟ (پرسش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۰۱۰). . [Wasity‏ (۳×)]
      ‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (عبارت‌های دیگری از این پرسش)
      ‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۶). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (عبارت‌های دیگری از این پرسش)
      ‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۳۷۴). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
     ‏۱۰:۱۱  سیره فرهنگی پیامبر اکرم (پایان‌نامه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Shafipour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۹  آیا علم معصوم شأنی است یا فعلی؟ (پرسش)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۶۹۷). . [Wasity‏ (۳×)]
      ‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸۴). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۴۵۰). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)
      ‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۳). . Wasity (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های دیگر)