آیه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۳۰ اوت ۲۰۲۲

‏۲۴ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۱ مارس ۲۰۲۲

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱

‏۹ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۹ آوریل ۲۰۲۱

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۰

‏۸ نوامبر ۲۰۲۰

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۱۵ اوت ۲۰۲۰

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۰

‏۴ مارس ۲۰۲۰