دیدار کنندگان با امام مهدی شمایل ایشان را چگونه توصیف کرده‌اند؟ (پرسش): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۲

‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۴ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۰

‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۱۸ مارس ۲۰۲۰

‏۱۵ اوت ۲۰۱۹

‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۹

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹