علم غیب معصوم (پرسش): تفاوت بین نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(فصل چهارم: علم غیب غیر خدا)
(فصل دهم: قلمرو علم غیب معصوم)
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۴۶۸: سطر ۴۶۸:
 
## <sub>[[آیا علم به اسم اعظم الهی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub> {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
## <sub>[[آیا علم به اسم اعظم الهی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub> {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
## <sub>[[آیا علم به خطورات قلبی یا ضمائر و نهان آدمیان علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub> {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
## <sub>[[آیا علم به خطورات قلبی یا ضمائر و نهان آدمیان علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub> {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
## <sub>[[آیا علم به  اعمال و احوال خلق علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub>
+
## <sub>[[آیا علم به  اعمال و احوال خلق علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub> {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
## <sub>[[آیا علم الوصایا علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub>
 
## <sub>[[آیا علم الوصایا علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub>
 
## <sub>[[آیا علم به فصل الخطاب علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub>
 
## <sub>[[آیا علم به فصل الخطاب علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)]]</sub>
سطر ۵۰۴: سطر ۵۰۴:
 
# [[آیا معجزه به واسطه علم غیب است؟ (پرسش)]] {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
# [[آیا معجزه به واسطه علم غیب است؟ (پرسش)]] {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
# [[آیا فراست و حدس یا تیزبینی نوعی علم غیب است؟ (پرسش)]]
 
# [[آیا فراست و حدس یا تیزبینی نوعی علم غیب است؟ (پرسش)]]
# [[آیا دریافت‌های باطنی و خطورات قلبی نوعی علم غیب است؟ (پرسش)]]
+
# [[آیا دریافت‌های باطنی و خطورات قلبی نوعی علم غیب است؟ (پرسش)]] {{nowrap|[[Image:128.png|15px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}
 
{{پایان}}
 
{{پایان}}
 
{{پایان}}
 
{{پایان}}

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۱۳

کلیه حقوق - اعم از چاپ، تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و .... از نتایج این دانشنامه مجازی - برای مرکز پژوهشی و آموزشی امامت و ولایت محفوظ است. ®

این مدخل از زیرشاخه‌های بحث علم غیب معصوم است. "علم غیب معصوم" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
7626626262.jpg

علم غیب معصوم موضوعی مشتمل بر مجموعه‌ای از پرسش‌های مرتبط است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. در بررسی این پرسش‌ها، می‌توان به جنبه‌های گوناگونی - از جمله: عقلی، قرآنی، حدیثی و غیره - نیز پرداخت. برای بررسی جامع این سؤال‌ها و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی علم غیب مراجعه شود.

 • تذکر: عنوان این مدخل، علم غیب معصوم (پرسش) است. لکن، به دلیل تداخل برخی از مباحث مرتبط با این مدخل، پرسش‌هایی اندک، خارج از دایره "علم غیب معصوم" - مانند: علم غیب خدا، جهان غیب و غیره - بررسی شده‌اند.
 • اگر به دنبال پرسش‌های عمومی‌تری درباره علم امام یا علم معصوم دارید، به مدخل علم معصوم (پرسش) مراجعه کنید.
 • تا کنون، پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط با علم غیب به ۴۷۱ مورد رسیده و به شرح ذیل‌اند:

فصل اول: کلیاتی از علم غیب

 1. علم غیب چیست؟ (پرسش)
 2. غیب در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)
 3. غیب در قرآن و حدیث به چه معنا به کار رفته است؟ (پرسش)
 4. غیب‌الغیوب بودن خداوند به چه معناست؟ (پرسش)
 5. مفاتح الغیب چیست و مصداق‌های آن کدام‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 6. فرق بین مفاتح الغیب و کتاب مبین چیست؟ (پرسش)
 7. ارتباط و اتصال انسان با موجودات عالم غیب چگونه حاصل می‌شود؟ (پرسش)
 8. جهان غیب چیست و مصداق‌های آن کدام‌اند؟ (پرسش)
 9. قرآن در مورد جهان غیب چه آیاتی دارد؟ (پرسش)
 10. چه احادیثی در مورد جهان غیب وجود دارد؟ (پرسش)
 11. شهادت و جهان شهادت به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 12. قرآن در مورد جهان شهادت چه آیاتی دارد؟ (پرسش)
 13. چه احادیثی در مورد جهان شهادت وجود دارد؟ (پرسش)
 14. آیا جهان غیب و شهادت ارتباطی با عالم جبروت و ملکوت دارند؟ (پرسش)
 15. آیا قرآن پیشگویی یا اخبارات غیبی دارد؟ (پرسش) 128.png   
 16. علم غیب چه کاربردهایی دارد؟ (پرسش)
 17. رابطه علم غیب با رویدادهای فراحسی و خارق‌العاده چیست؟ (پرسش)
  1. رابطه علم غیب با خواب چیست؟ (پرسش)
  2. رابطه علم غیب با روشن‌بینی چیست؟ (پرسش)
  3. رابطه علم غیب با پیش‌گویی چیست؟ (پرسش)
  4. رابطه علم غیب با سحر و جادو چیست؟ (پرسش)
  5. رابطه علم غیب با علوم غریبه چیست؟ (پرسش)
  6. رابطه علم غیب با طالع‌بینی چیست؟ (پرسش)
  7. رابطه علم غیب با احضار ارواح چیست؟ (پرسش)
  8. رابطه علم غیب با چشم زخم خوردن چیست؟ (پرسش)
  9. رابطه علم غیب با تصرف در اشیاء چیست؟ (پرسش)
  10. رابطه علم غیب با هیپتونیزم چیست؟ (پرسش)
 18. آیا مفهوم آگاهی از اخبارهای غیبی متفاوت از مفهوم علم به غیب است؟ (پرسش)
 19. بحث از علم غیب چه اهمیت یا ضرورتی دارد؟ (پرسش)
 20. آیا اعتقاد به سهو معصوم به معنای نفی علم غیب اوست؟ (پرسش)
 21. آیا انسان نیازی به ارتباط با جهان غیب دارد؟ (پرسش)
 22. دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  1. دیدگاه‌های دانشمندان عرفان اسلامی در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  2. دیدگاه‌های دانشمندان فلسفه و حکمت اسلامی در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  3. دیدگاه‌های دانشمندان تفسیر در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  4. دیدگاه‌های دانشمندان حدیث در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  5. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب امامیه در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  6. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب معتزله در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  7. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اشعریه در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  8. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اباضیه در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  9. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب اسماعیلیه در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  10. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب زیدیه در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  11. دیدگاه دانشمندان اصول دین مکتب ماتریدیه در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)
  12. دیدگاه فرقه وهابیت در باره علم غیب چیست؟ (پرسش)

فصل دوم: اقسام علم غیب

فصل سوم: علم غیب خدا

فصل چهارم: علم غیب غیر خدا

 1. آیا در میان مخلوقات فقط انسان عالم به غیب می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا جن علم غیب دارد؟ (پرسش) 128.png   
  2. آیا شیطان علم غیب دارد؟ (پرسش) 128.png   
  3. آیا فرشته علم غیب دارد؟ (پرسش) 128.png   
 2. آیا آیه ۳۰ سوره بقره مثبت علم غیب فرشتگان است؟ (پرسش) 128.png   
 3. اگر فرشتگان علم غیب ندارند پس از کجا می‌دانستند که انسان‌ها روی زمین جنگ و خونریزی برپا خواهند کرد؟ (پرسش) 128.png   
 4. اگر جنیان علم غیب ندارند پس معنای آیاتی که در مورد استراق سمع آنان از آسمان سخن می‌گویند چیست؟ (پرسش) 128.png   
 5. آیا انسان آگاه از غیب باید عصمت داشته باشد؟ (پرسش) 128.png   
 6. آیا علم غیب برای معصوم از فضایل یا از مقامات او شمرده می‌شود؟ (پرسش)
 7. چه کسی غیر از خدا عالم به غیب است؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا حضرت خضر علم غیب دارد؟ (پرسش) 128.png   
  2. آیا حضرت مریم علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  3. آیا آصف بن برخیا علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  4. آیا مادر حضرت موسی علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  5. آیا مادر حضرت مریم علم غیب داشت؟ (پرسش)
  6. آیا ذوالقرنین علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  7. آیا همسر ابراهیم پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  8. آیا حضرت فاطمه زهرا علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
 8. آیا پیامبران اخبارات غیبی داشته‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 9. آیا همه پیامبران علم غیب داشته‌اند؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا آدم پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  2. آیا نوح پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش)
  3. آیا ابراهیم پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  4. آیا صالح پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  5. آیا سلیمان پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش)
  6. آیا یعقوب پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  7. آیا یوسف پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  8. آیا عیسی پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  9. آیا موسی پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش)
  10. آیا داوود پیامبر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  11. آیا پیامبران پیشین از نبوت و رسالت پیامبر خاتم آگاه بودند؟ (پرسش)
  12. آیا پیامبر خاتم علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
 10. آیا امامان اخبارات غیبی داشته‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 11. آیا امامان از اهل بیت پیامبر خاتم علم غیب داشته‌اند؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا امام علی علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  2. آیا امام حسن علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  3. آیا امام حسین علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  4. آیا امام سجاد علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  5. آیا امام باقر علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  6. آیا امام صادق علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  7. آیا امام کاظم علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  8. آیا امام رضا علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  9. آیا امام جواد علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  10. آیا امام هادی علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  11. آیا امام عسکری علم غیب داشت؟ (پرسش) 128.png   
  12. آیا امام مهدی علم غیب دارد؟ (پرسش) 128.png   
 12. آیا پیامبران پیش از آغاز وحی و نبوت و امامان پیش از تصدی امامت از علم غیب برخوردار بوده‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 13. فرق علم غیب پیامبر با امام چیست؟ (پرسش) 128.png   
 14. فرق بین آگاهی معصوم از غیب و آگاهی غیر معصوم از آن چیست؟ (پرسش) 128.png   
 15. آیا علم غیب پیامبران و امامان از لحاظ مرتبه یکسان یا متفاوت است؟ (پرسش) 128.png   
 16. آیا علم غیب در شب قدر نازل می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
 17. آیا علم غیب در شب جمعه نازل می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
 18. آیا آگاهی از غیب و پیشگویی حوادث به معنای وجود سناریوی آماده و در نهایت جبر انسان نیست؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا آگاهی امام حسین از غیب و از سرانجام خویش اجباری بودن نهضت او را نمی‌رساند؟ (پرسش) 128.png   
 19. اگر امام معصوم علم غیب دارد پس چرا قرآن علم غیب را از بشر نفی می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
 20. امام معصوم از چه زمانی صاحب علم غیب می‌شود؟ (پرسش)
 21. آیا غیر معصوم می‌تواند از غیب آگاهی یابد؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا ساحران زمان فرعون از غیب آگاه بودند که متولد شدن موسی را اطلاع دادند؟ (پرسش)
 22. آیا غیر معصوم می‌تواند پیشگویی کند؟ (پرسش) 128.png   
 23. آیا پیشگویی‌هایی که افراد غیر معصوم انجام داده‌اند نقض آیات انحصار علم غیب نیستند؟ (پرسش) 128.png   
 24. تفاوت علم غیب خدا و معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 25. آیا مقام علم غیب به غیر معصوم داده می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
 26. شرایط دستیابی غیر معصوم به علم غیب چیست؟ (پرسش) 128.png   
 27. غیر معصوم از چه راهی می‌تواند به غیب آگاهی یابد؟ (پرسش) 128.png   
 28. ادراک کدام علوم غیبی برای غیر معصوم ممکن است؟ (پرسش) 128.png   
 29. آیا غیر معصوم وظیفه دارد به دنبال فراگیری علوم غیبی باشد؟ (پرسش)
 30. وظایف علمی و عملی غیر معصوم در قبال علوم غیبی چیست؟ (پرسش)
 31. در صورت آگاهی از برخی علوم غیبی آیا غیر معصوم اجازه انتقال آن به دیگران را دارد؟ (پرسش)
 32. با توجه به اینکه علم غیب غیر خدا ویژه رسولان برگزیده است آگاهی غیر معصوم از برخی امور غیبی چه توجیهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
 33. آیا شیطان و فرشتگان می‌توانند به افکار ما آگاهی داشته باشند؟ (پرسش)
 34. آیا از نظر اسلام امکان دارد روزی دستگاهی اختراع شود که قادر باشد ما را به گذشته یا آینده ببرد؟ (پرسش)
 35. آیا آگاهی از سرنوشت به نفع انسان یا به ضرر اوست؟ (پرسش) 128.png   

فصل پنجم: امکان علم غیب معصوم

 1. آیا علم غیب غیر خدا امکان دارد؟ (پرسش) 128.png   
  1. چگونه امکان دارد امامان از آینده خبردار باشند؟ (پرسش) 128.png   
 2. آیا غیب مطلق برای کسی قابل ادراک است؟ چرا؟ (پرسش) 128.png   
 3. ادراک غیب مطلق و غیب نسبی چگونه ممکن است؟ (پرسش)
 4. اگر غیب مطلق خداست پس او به هیچ نحوی قابل درک نیست؟ (پرسش)
 5. اگر علم غیب منحصر به خداست پس آیا پیامبران یا امامان علم غیب نداشته‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 6. چگونه انسان محدود می‌تواند دارای علم غیب نامحدود شود؟ (پرسش) 128.png   
 7. آیا علم غیب غیر خدا که شامل آگاهی بر احوال مردم است با ستاریت الهی منافات ندارد؟ (پرسش) 128.png   
 8. چگونه انسانی که علم غیب دارد برای انسان عادی که علم غیب ندارد می‌تواند حجت باشد؟ (پرسش)
 9. آیا علم غیب معصوم با اختیار وی منافات ندارد؟ (پرسش) 128.png   
 10. آیا به‌کارگیری علم غیب با الگو و اسوه بودن معصوم منافات دارد؟ (پرسش) 128.png   
 11. آیا علم غیب معصوم با ابتلا و آزمایش شدن وی منافات ندارد؟ (پرسش) 128.png   
 12. آیا اعتقاد به علم غیب معصوم شرک نیست؟ (پرسش) 128.png   
 13. آیا اعتقاد به علم غیب امام غلو نیست؟ (پرسش) 128.png   
 14. آیا اعتقاد به علم غیب امام از ضروریات دین یا مذهب است؟ (پرسش) 128.png   
 15. آیا عدم اعتقاد به علم غیب امام آسیبی به ایمان وارد می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
 16. آیا قرائت متفاوت از حقیقت امامت نزد شیعه و اهل سنت به تفاوت در اعتقاد علم غیب امام می‌انجامد؟ (پرسش)
 17. رابطه علم غیب معصوم با علم مکنون یا علم موقوف و مستأثر چیست؟ (پرسش) 128.png   
 18. رابطه علم غیب معصوم با اجتباء الهی چیست؟ (پرسش) 128.png   
 19. رابطه علم غیب معصوم با بداء الهی چیست؟ (پرسش) 128.png   
 20. آیا علم غیب با خاتمیت منافات دارد؟ (پرسش)

فصل ششم: ضرورت و دلایل اثبات علم غیب معصوم

 1. قرآن درباره بهره‌مندی از علم غیب چه آیاتی دارد؟ (پرسش) 128.png   
 2. آیا نمونه‌هایی از علم غیب غیر خدا در قرآن موجود است؟ (پرسش) 128.png   
 3. آیا نمونه‌هایی از علم غیب غیر خدا در حدیث موجود است؟ (پرسش)
 4. آیا حدیث ثقلین می‌تواند بر علم غیب امامان از اهل بیت پیامبر خاتم دلالت کند؟ (پرسش) 128.png   
 5. آیاتی که مخالفان علم غیب غیر خدا به آنها استدلال می‌کنند کدام‌اند؟ (پرسش)
  1. آیا آیه ۱۰۱ سوره برائت به صراحت نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  2. با توجه به آیه ۵۹ سوره انعام چگونه علم غیب غیر از خدا ثابت می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
  3. با توجه به آیه ۲۰ سوره یونس چگونه علم غیب غیر خدا ثابت می‌شود؟ (پرسش)
  4. با توجه به آیه ۶۵ سوره نمل چگونه علم غیب غیر از خدا اثبات می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
  5. با توجه به آیه ۵۰ سوره انعام آیا پیامبر خاتم علم غیب دارد؟ (پرسش)
  6. با توجه به آیه ۱۸۸ سوره اعراف چگونه علم غیب پیامبر خاتم ثابت می‌شود؟ (پرسش)
  7. با توجه به آیه ۳۱ سوره هود چگونه علم غیب پیامبر خاتم ثابت می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
  8. آیا آیه ۱۰۱ سوره توبه علم غیب را از پیامبر خاتم نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  9. آیا آیه ۴۳ سوره توبه علم غیب را از پیامبر خاتم نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  10. آیا آیه ۶۳ سوره احزاب علم غیب را از پیامبر خاتم نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  11. آیا آیاتی که به پیامبر خاتم خطاب می‌کند و تو چه دانی نافی علم غیب او نیست؟ (پرسش)
  12. با توجه به آیه ۱۰۹ سوره مائده آیا علم غیب از پیامبران نفی شده است؟ (پرسش)
  13. با توجه به آیه ۱۸۷ سوره اعراف آیا پیامبر خاتم به زمان قیامت علم دارد؟ (پرسش)
  14. آیا آیه ۳۴ سوره لقمان علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  15. آیا آیه ۷۷ سوره نحل نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  16. آیا آیه ۳۳ سوره بقره نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش) 128.png   
  17. آیا آیه ۴۶ سوره هود نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  18. آیا آیه ۹ سوره احقاف علم غیب پیامبران را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  19. آیا آیه ۶۹ سوره ص علم غیب پیامبران را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  20. آیا آیه ۲۶ سوره کهف نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  21. آیا آیه ۱۲۳ سوره هود علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  22. آیا آیه ۲۳ سوره احقاف علم غیب پیامبران را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  23. آیا آیه ۲۶ سوره ملک علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  24. آیا آیه ۱۱۶ سوره مائده علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  25. آیا آیه ۱۱۱ سوره انبیا نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  26. آیا آیه ۴۷ سوره هود علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  27. آیا آیه ۱۱۲ سوره شعرا نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  28. آیا آیه ۳ سوره عبس نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  29. آیا آیه ۸ سوره مطففین نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  30. آیا آیه ۱۹ سوره مطففین نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  31. آیا آیه ۳۶ سوره اسرا علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  32. آیا آیه ۴۷ سوره فصلت نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  33. آیا آیه ۸۵ سوره زخرف علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  34. آیا آیه ۳۱ سوره مدثر علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  35. آیا آیه ۹ سوره ابراهیم نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  36. آیا آیات ۸ و ۹ سوره رعد علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  37. آیا آیه ۹۹ سوره مائده علم غیب غیر خدا را نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  38. آیا آیه ۱۱۰ سوره کهف و آیه ۶ فصلت علم غیب را از پیامبر خاتم نفی نمی‌کند؟ (پرسش)
  39. آیا آیه ۲۵ سوره جن نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  40. با توجه به آیه ۲۲ سوره نمل چگونه علم غیب غیر از خدا ثابت می‌شود؟ (پرسش)
 6. با وجود آیاتی که علم غیب غیر خدا را نفی می‌کنند چگونه این علم اثبات می‌شود؟ (پرسش) 128.png   
 7. آیاتی که موافقان علم غیب غیر خدا به آنها استدلال می‌کنند کدام‌اند؟ (پرسش) 128.png   
  1. با توجه به آیه ۲۶ و ۲۷ سوره جن غیر از خدا چه کسی از غیب خبر دارد؟ (پرسش) 128.png   
  2. آیا آیه ۹۴ سوره توبه علم غیب پیامبر را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  3. آیا آیه ۷۵ سوره حجر که سخن از متوسمین آورده درباره علم غیب غیر خداست؟ (پرسش) 128.png   
  4. آیا آیه ۱۰۵ سوره توبه علم غیب معصوم را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  5. آیا آیه ۴۴ سوره آل عمران علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  6. آیا آیه ۴۹ سوره هود علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  7. آیا آیات ۶۴ و ۶۵ سوره هود علم غیب صالح پیامبر را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  8. آیا آیه ۱۰۲ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  9. آیا آیه ۱۷۹ سوره آل عمران علم غیب پیامبر خاتم را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  10. آیا آیه ۲۵۵ سوره بقره نافی علم غیب غیر از خدا نیست؟ (پرسش)
  11. آیا آیه ۴۹ سوره آل عمران علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  12. آیا آیه ۳ سوره تحریم علم غیب پیامبر خاتم را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  13. آیا آیه ۲۷ سوره فتح علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  14. آیا آیه ۷ سوره آل عمران علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  15. آیا آیه ۴۹ سوره عنکبوت علم غیب امامان را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  16. آیا آیه ۶ سوره صف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  17. آیا آیه ۲۲ تا ۲۴ سوره تکویر علم غیب پیامبر خاتم را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  18. آیا آیه ۴۰ سوره نمل علم غیب معصوم را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  19. آیا آیه ۳۱ سوره بقره علم غیب معصوم را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  20. آیا آیه ۳۷ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  21. آیا آیه ۱۶ سوره نمل علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  22. آیا آیه ۶۵ سوره کهف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  23. آیا آیه ۱۰۱ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  24. آیا آیه ۴۱ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  25. آیا آیه ۴۷ تا ۴۹ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  26. آیا آیه ۶ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  27. آیا آیه ۹۳ سوره یوسف علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  28. آیا آیه ۲۶ و ۲۷ سوره نوح علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  29. آیا آیه ۱۸ و ۱۹ سوره نمل علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  30. آیا آیه ۴۳ سوره رعد علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  31. آیا آیه ۷۵ سوره انعام علم غیب ابراهیم پیامبر را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  32. آیا آیه ۹۴ سوره یوسف علم غیب یعقوب پیامبر را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  33. آیا آیه ۷ سوره قصص علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  34. آیا آیه آیه ۴۵ و ۴۶ سوره آل عمران علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
  35. آیا آیه ۱ سوره اسراء علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  36. آیا آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مطففین علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  37. آیا آیه ۱۰۵ سوره نساء علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  38. آیا آیه ۷۳ سوره انبیا علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  39. آیا آیه ۲۵۱ سوره بقره علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
  40. آیا آیه ۱۸ سوره نجم علم غیب غیر خدا را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
 8. چگونه آیات نافی علم غیب از غیر خدا با آیات مثبت علم غیب برای غیر او قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 9. آیاتی که مخالفان علم غیب پیامبر خاتم به آنها استدلال می‌کنند کدام‌اند؟ (پرسش)
 10. آیا روایاتی وجود دارند که علم غیب غیر خدا را نفی می‌کنند؟ (پرسش)
 11. چگونه آیات نافی علم غیب از غیر خدا با روایات مثبت علم غیب برای غیر او قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 12. چگونه روایات نافی علم غیب از غیر خدا با روایات مثبت علم غیب برای غیر او قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 13. شاهد تاریخی بر علم غیب پیامبران وجود دارد؟ (پرسش)
 14. بر فرض اثبات علم غیب پیامبران علم غیب امامان چگونه ثابت می‌شود؟ (پرسش)
 15. دلایل علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
  1. دلیل عقلی علم غیب پیامبران چیست؟ (پرسش)
  2. دلیل قرآنی علم غیب پیامبران چیست؟ (پرسش)
  3. دلیل حدیثی علم غیب پیامبران چیست؟ (پرسش)
  4. دلیل عقلی علم غیب امامان چیست؟ (پرسش)
  5. دلیل قرآنی علم غیب امامان چیست؟ (پرسش)
  6. دلیل حدیثی علم غیب امامان چیست؟ (پرسش)
 16. شاهد تاریخی بر علم غیب امامان وجود دارد؟ (پرسش)
 17. چرا امامان علم غیب خود را انکار می‌کردند؟ (پرسش)
 18. اگر ائمه علم غیب را از خود نفی می‌کردند پس اخبار غیبی خود را از چه بابی می‌دانستند؟ (پرسش) 128.png   
 19. آیا معصوم باید علم غیب داشته باشد؟ (پرسش)
 20. ضرورت عقلی علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
 21. آیا آگاهی از غیب شرطی از شروط نبوت است؟ (پرسش)
 22. آیا آگاهی از غیب شرطی از شروط امامت است؟ (پرسش)
 23. آیا مقام امامت اقتضای علم غیب دارد؟ (پرسش)
 24. آیا آگاهی از غیب دلیلی از دلایل امامت است؟ (پرسش)
 25. آیا علم غیب معصوم لطفی از الطاف الهی است؟ (پرسش)
 26. اگر معصوم علم غیب دارد پس چه نیازی به وحی است؟ (پرسش)

فصل هفتم: استفاده معصوم از علم غیب

 1. آیات مشتمل بر بهره‌مندی معصوم از علم غیب کدام‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 2. روایات مشتمل بر بهره‌مندی معصوم از علم غیب کدام‌اند؟ (پرسش) 128.png   
 3. آيا علم غیب تکلیف‌آور است و معصوم را به عمل بر اساس آن موظف می‌کند؟ (پرسش) 128.png   
 4. چرا معصوم همیشه مطابق علم غیب خود عمل نمی‌کند؟ (پرسش)
 5. آیا معصوم از علم غیب خود بهره می‌برد؟ (پرسش)
  1. آیا معصوم از علم غیب خود برای از بین بردن دشمنان خود استفاده نمی‌کند؟ (پرسش)
  2. اگر معصومان علم غیب داشتند چرا به برخی از یارانشان درمان بیماری‌های صعب‌العلاج را نگفته‌اند؟ (پرسش)
  3. اگر معصومان علم غیب داشتند چرا نوآوری یا اختراعی در علوم تجربی یا ساخت دارو و غیره نداشته‌اند؟ (پرسش)
 6. اگر معصوم از علم غیب خود بهره نمی‌برد پس فایده‌اش چیست؟ (پرسش)
 7. چگونه معصومان علم به غیب داشتند اما از مواضع کشته شدن خود فرار نکرده‌اند؟ (پرسش)
 8. اگر معصومان علم غیب داشتند پس چرا در برخی از رفتارهایشان اثرگذار نبوده است؟ (پرسش) 128.png   
  1. اگر معصومان علم غیب داشتند چرا همسرانی اختیار می‌کردند که پس از ازدواج عدم شایستگی آنها ثابت می‌شد؟ (پرسش)
  2. اگر آدم پیامبر علم غیب داشت چرا نمی‌دانست که عاقبت امر خوردن از درخت ممنوعه خروج از بهشت است؟ (پرسش)
  3. اگر نوح پیامبر علم غیب داشت چرا نمی‌دانست که پسرش اهل ایمان نبود؟ (پرسش)
  4. اگر ابراهیم پیامبر علم غیب داشت چرا درنیافت که میهمانانش فرشته‌اند و چرا از مأموریتشان پرسید؟ (پرسش)
  5. اگر ابراهیم پیامبر علم غیب داشت چرا نمی‌دانست که ذبح فرزندش اتفاق نخواهد افتاد و تنها امتحان الهی است؟ (پرسش)
  6. اگر ابراهیم پیامبر علم غیب داشت چرا نمی‌دانست که صاحب فرزندی به نام اسحاق و نوه‌ای به نام یعقوب می‌شود؟ (پرسش)
  7. اگر لوط پیامبر علم غیب داشت چرا فرشتگانی را که برای عذاب قومش آمده بودند نشناخت؟ (پرسش)
  8. اگر یعقوب پیامبر علم غیب داشت و از حال یوسف باخبر بود چرا این همه نگران شد؟ (پرسش)
  9. چگونه یعقوب پیامبر علم غیب داشت اما وقتی فرزندش را در چاه انداخته‌اند از او بی‌خبر بود؟ (پرسش)
  10. اگر زکریای پیامبر علم غیب داشت چرا از مریم پرسید این غذا را از کجا آورده‌ای؟ (پرسش)
  11. اگر زکریای پیامبر علم غیب داشت چرا نمی‌دانست که صاحب فرزند می‌شود و طبق نقل قرآن شگفت‌زده شده بود؟ (پرسش)
  12. اگر موسی پیامبر علم غیب داشت چرا هیچکدام از قضایای خضر را نمی‌دانست؟ (پرسش)
  13. اگر موسی پیامبر علم غیب داشت چرا نتوانست در قضیه ذبح گاو سوره بقره قاتل را بیابد؟ (پرسش)
  14. اگر سلیمان پیامبر علم غیب داشت چرا جای هدهد بی‌خبر بود؟ (پرسش)
  15. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت و می‌دانست که غصب خلافت می‌شود چرا برای پیشگیری کار نکرد؟ (پرسش)
  16. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا کسانی را مأمور می‌کرد که اشتباه بزرگی از آنان سر می‌زد؟ (پرسش)
  17. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا در تبلیغ سوره برائت کسانی را مأمور می‌کرد که صلاحیت نداشتند؟ (پرسش)
  18. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا عده‌ای مبلغ را فرستاد که به فاجعه رجیع و بعد بئر معونه منجر شود؟ (پرسش)
  19. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا برخی آیات او را از وجود و خطر منافقان باخبر می‌سازد؟ (پرسش)
  20. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا برخی مواقع از مردم سؤال می‌کرد؟ (پرسش)
  21. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا در شب معراج از جبرئیل سؤال می‌کرد؟ (پرسش)
  22. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا پس از دریافت وحی درباره شهادت امام حسین گریست؟ (پرسش)
  23. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا قضیه افک رخ داد؟ (پرسش)
  24. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا اثری از آن علم در قضیه عدم رازداری همسرانش دیده نمی‌شود؟ (پرسش)
  25. اگر پیامبر خاتم علم غیب داشت چرا اسامة بن زید را فرستاد که در نهایت منجر به جنایت شد؟ (پرسش)
  26. اگر معصومان علم غیب داشتند چرا استاندارانی را انتخاب می‌کردند که پس از نصب عدم شایستگی آنها ثابت می‌شد؟ (پرسش)
  27. اگر امام علی به علم غیب می‌دانست ابوموسى اشعری خیانت می‌کند چرا او را پس از جنگ صفين حکم قرار داد؟ (پرسش)
  28. اگر امام علی علم غیب داشت چرا زیاد بن ابیه که پدرش معلوم نبود را حاکم فارس کرد؟ (پرسش)
  29. اگر امام علی علم غیب داشت چرا کسی را حاکم کرد که پس از خیانتش به او گفت درستی پدرت مرا نسبت به تو خوشبین کرد؟ (پرسش)
  30. اگر امام حسن علم غیب داشت چرا با جعده که باعث مرگ او شده ازدواج کرد؟ (پرسش)
  31. اگر امام حسن به علم غیب می‌دانست معاویه به شرایط آتش‌بس وفا نمی‌کند چرا با او این قرارداد را امضا کرد؟ (پرسش)
  32. اگر امام حسین علم غیب داشت چرا دعوت مردم کوفه را اجابت کرد و مسلم بن عقیل را به آنجا فرستاد؟ (پرسش)
  33. اگر امام حسین علم غیب داشت و می‌دانست در روز عاشورا چه خواهد شد چرا جان اهل بیتش را به خطر انداخت؟ (پرسش)
  34. اگر امام حسین علم غیب داشت چرا نام سرزمینی را می‌پرسد یا چرا راه‌بلد می‌گیرد؟ (پرسش)
  35. اگر امام کاظم علم غیب داشت چرا غذایی که با پول حرام تهیه شده تناول کرد و پس از اطلاع از این جریان قی کرد؟ (پرسش)
  36. اگر امام رضا علم غیب داشت و می‌دانست محل دفنش در کنار هارون خواهد بود چگونه از این کار جلوگیری نکرد؟ (پرسش)
 9. اگر معصوم علم غیب دارد پس چگونه با قاتل خود ازدواج می‌کرد؟ (پرسش)
  1. اگر امام حسن علم غیب داشت پس چگونه با قاتل خود ازدواج می‌کرد؟ (پرسش)
 10. اگر معصومان به علم غیب هویت قاتلانشان را می‌دانستند چرا پیشگیری نکردند؟ (پرسش)
 11. اگر معصوم علم غیب دارد پس چرا کاری می‌کند که منجر به مرگش می‌شود؟ (پرسش)
  1. چرا علم غیب امام رضا مانع از خوردن انگور زهرآلود نشد؟ (پرسش)
  2. اگر امام حسن علم غیب داشت چرا از ظرف زهر خورد؟ (پرسش)
  3. با توجه به علم غیب معصوم آیا قیام امام حسین مصداق القاء نفس در تهلکه نیست؟ (پرسش)
  4. چرا علم غیب امام علی مانع از رفتن به مسجد و قتل او توسط ابن ملجم نشد؟ (پرسش)
 12. اگر امام علم غیب دارد پس چگونه در مواردی از قرعه استفاده می‌کند؟ (پرسش)
 13. آیا علم غیب برای معصومان کاربرد فقهی داشت؟ (پرسش)
 14. آیا قضاوت‌های معصومان با استفاده از علم غیب بوده است؟ (پرسش)
  1. آیا قضاوت‌های هوشمندانه امام علی با استفاده از علم غیب بوده است؟ (پرسش)
  2. آیا قضاوت‌های آخرالزمانی امام مهدی با استفاده از علم غیب خواهد بود؟ (پرسش)

فصل هشتم: منبع علم غیب معصوم

 1. منابع و راه‌های دست‌یابی معصوم به علم غیب چیستند؟ (پرسش) 128.png   
 2. رابطه خزائن الهی با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
 3. رابطه قرآن با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 4. رابطه علم لدنی با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 5. رابطه روح یا روح القدس با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 6. آیا ارتباط با ارواح می‌تواند یکی از منابع علم غیب باشد؟ (پرسش)
 7. رابطه وحی یا الهام با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 8. رابطه تحدیث یا ارتباط با فرشتگان با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 9. رابطه نقر در گوش و نکت در دل با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 10. رابطه رؤیای صادق با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 11. رابطه کشف یا شهود با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 12. رابطه امام مبین یا کتاب مبین با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 13. رابطه ام الکتاب با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 14. رابطه کتاب اعمال با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
 15. رابطه علم‌الکتاب با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 16. رابطه لوح یا لوح محفوظ با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 17. رابطه قلم با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
 18. رابطه عرش با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 19. رابطه کرسی با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
 20. رابطه مصحف فاطمه یا کتاب‌هایی مثل جفر یا جامعه با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 21. رابطه مقام راسخان در علم با علوم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 22. رابطه عمود نور با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 23. رابطه اسم اعظم با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 24. رابطه وراثت از پیامبر یا امام پیشین با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 25. آیا معصوم برای آگاهی از غیب به معلم نیاز دارد؟ (پرسش)
  1. علم غیب امام به طور مستقیم از جانب خدا به او داده می‌شود یا با وساطت پیامبر خاتم؟ (پرسش)
 26. رابطه الف باب با علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش) 128.png   
 27. آیا از راه غیر مشروع می‌توان به علم غیب دست یافت؟ (پرسش)
 28. آیا معصومان کتابی داشتند که نام‌های پادشاهان یا شیعیان یا اهل بهشت و جهنم در آن ذکر شده است؟ (پرسش)
 29. آیا علم غیب قابل تعلیم و انتقال به دیگران است؟ (پرسش)

فصل نهم: کیفیت علم غیب معصوم

 1. ویژگی‌های علم غیب معصوم چیست؟ (پرسش)
 2. معصوم چگونه عالم به غیب می‌شود؟ (پرسش)
 3. آیا علم غیب معصوم مطلق است؟ (پرسش)
 4. آیا علم غیب معصوم ذاتی است یا اکتسابی؟ (پرسش)
 5. آیا علم غیب از جنس شهود یا علم حضوری است؟ (پرسش) 128.png   
 6. آیا علم غیب معصوم شأنی است یا فعلی؟ (پرسش) 128.png   
 7. آیا علم غیب معصوم متوقف بر اراده اوست یا بر صرف التفات و توجه؟ (پرسش)
 8. اینکه معصوم هرگاه بخواهد علم به غیب پیدا می‌کند به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 9. آیا علم غیب معصوم به طور دفعی یا تدریجی به او داده می‌شود؟ (پرسش)
 10. آیا ضرورت دارد کسی که عالم به غیب است از همه امور غیبی مطلع باشد؟ (پرسش)
 11. آیا علم معصوم به امور غیبی تام و بی‌کران است یا محدود؟ (پرسش) 128.png   
  1. دلایل قایلان به تام بودن علم غیب معصوم چیستند؟ (پرسش)
  2. دلایل قایلان به محدود بودن علم غیب معصوم چیستند؟ (پرسش) 128.png   
  3. چگونه روایات دال بر تام بودن علم غیب معصوم با روایات دال بر محدود بودن علم غیب او قابل جمع هستند؟ (پرسش)
 12. آیا علم معصوم به امور غیبی تفصیلی و با جزئیات است یا اجمالی و کلی؟ (پرسش) 128.png   
 13. آیا علم به امور غیبی منوط به مصلحت و موارد ضروری است؟ (پرسش)
 14. آیا علم معصوم به غیب دائمی است؟ (پرسش) 128.png   
  1. اگر علم معصوم به غیب دائمی است پس چرا گاهی به برخی نوشته‌ها برای کسب اطلاعات مراجعه می‌کند؟ (پرسش)

فصل دهم: قلمرو علم غیب معصوم

 1. مهم‌ترین مصادیق علم غیب کدام‌اند؟ (پرسش) 128.png   
  1. آیا علم به کنه ذات الهی یا علم به ذات و صفات خدا علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  2. آیا علم به وحی الهی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  3. آیا علم به احکام و شرایع الهی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  4. آیا علم به حکمت احکام و علل شرایع الهی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  5. آیا علم به باطن قرآن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  6. آیا علم به تأویل قرآن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  7. آیا علم به تمام حقایق قرآن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  8. آیا علم‌الکتاب علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  9. آیا علم به کتاب مرقوم یا کتاب ابرار علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  10. آیا علم به احوال امت‌های پیشین علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  11. آیا علم به احوال و کتب و علوم پیامبران علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  12. آیا علم به اشیا پیش از پیدایی آنها علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  13. آیا علم به حاجات و نیازهای مردم علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  14. آیا علم به عجایب یا راه‌های آسمان و زمین یا خشکی و دریا علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  15. آیا علم به ملکوت علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  16. آیا علم به عرش و کرسی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  17. آیا علم به لوح محفوظ یا لوح محو و اثبات علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  18. آیا علم به بداء علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  19. آیا علم به اسماء علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  20. آیا علم به اسم اعظم الهی علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  21. آیا علم به خطورات قلبی یا ضمائر و نهان آدمیان علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  22. آیا علم به اعمال و احوال خلق علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  23. آیا علم الوصایا علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  24. آیا علم به فصل الخطاب علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  25. آیا علم به اسباب علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  26. آیا علم به انساب یا حلال یا حرام‌زادگی افراد علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  27. آیا علم به بلایا و منایا علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  28. آیا علم به زمان و کیفیت مرگ خود و دیگران علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  29. اگر معصومان علم به زمان مرگ خود داشتند چرا تقیه می‌کردند؟ (پرسش) 128.png   
  30. آیا علم به گذشته و حال و آینده علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  31. آیا علم به ایمان یا عدم ایمان افراد علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  32. آیا علم به بارش باران علم غیب شمرده می‌شود و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  33. آیا علم به آنچه در رحم مادران است علم غیب شمرده می‌شود و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  34. آیا علم به قیام قائم و و زمان و احوال آن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  35. آیا علم به ملاحم و فتن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  36. آیا علم به رجعت علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  37. آیا علم به زمان ظهور در آخر الزمان علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  38. آیا علم به آخر الزمان و حوادث و احوال آن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  39. آیا علم به علوم و احوال فرشتگان و دیدن آنها علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  40. آیا علم به علوم و احوال جنیان و دیدن آنها علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  41. آیا علم به عالم ذر علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  42. آیا علم به قیامت و زمان و احوال آن علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  43. آیا علم به احوال مردگان و برزخ و ارتباط با آن عالم علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  44. آیا علم به ارواح و احوال آنها علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  45. آیا علم به ثواب و عقاب یا بهشت و جهنم و سرنوشت آدمیان علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  46. آیا علم به منطق الطیر یا زبان حیوانات علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش) 128.png   
  47. آیا علم به تأویل احادیث یا تعبیر خواب علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
  48. آیا علم به رؤیاهای مردم علم غیب است و معصوم از آن آگاهی دارد؟ (پرسش)
 2. قلمرو علم غیب معصوم تا چه حدی است؟ (پرسش)
 3. علم به چه مواردی تنها نزد خداست؟ (پرسش) 128.png   
 4. آیا علم غیب معصوم قابلیت افزایش دارد؟ (پرسش) 128.png   
 5. اگر معصوم علم غیب تام دارد پس افزایش دانش او به چه معناست؟ (پرسش) 128.png   
 6. اگر پیامبر خاتم علم غیب تام دارد پس چگونه در قرآن به او خطاب می‌شود به تو چیزی آموخت که نمی‌دانستی؟ (پرسش)
 7. آیا علم غیب معصوم مشروط است؟ (پرسش)
 8. رابطه علم غیب با معجزه و کرامت چیست؟ (پرسش) 128.png   
 9. آیا معجزه به واسطه علم غیب است؟ (پرسش) 128.png   
 10. آیا فراست و حدس یا تیزبینی نوعی علم غیب است؟ (پرسش)
 11. آیا دریافت‌های باطنی و خطورات قلبی نوعی علم غیب است؟ (پرسش) 128.png   

فصل یازدهم: کارکردهای علم غیب معصوم

 1. کارکرد علم غیب در اثبات پیامبری چیست؟ (پرسش)
 2. کارکردهای علم غیب در صفات معصومان چیست؟ (پرسش)
  1. کارکرد علم غیب معصوم در اعجاز و ولایت تکوینی چیست؟ (پرسش)
  2. کارکرد علم غیب معصوم در عصمت چیست؟ (پرسش)
  3. کارکرد علم غیب معصوم در افضلیت چیست؟ (پرسش)
  4. کارکرد علم غیب معصوم در علوم غیر غیبی او چیست؟ (پرسش)
 3. کارکردهای علم غیب در مناصب معصومان چیست؟ (پرسش)
  1. کارکرد علم غیب معصوم در منصوبیت از جانب خدا چیست؟ (پرسش)
  2. کارکرد علم غیب معصوم در خلافت مطلق الهی چیست؟ (پرسش)
  3. کارکرد علم غیب معصوم در اسوه و مقتدا بودن چیست؟ (پرسش)
  4. کارکرد علم غیب معصوم در هدایت به امر چیست؟ (پرسش)
  5. کارکرد علم غیب معصوم در افتراض طاعت چیست؟ (پرسش)
  6. کارکرد علم غیب معصوم در حکومت سیاسی چیست؟ (پرسش)
  7. کارکرد علم غیب معصوم در منصب قضاوت چیست؟ (پرسش)
  8. کارکرد علم غیب معصوم در منصب مرجعیت علمی چیست؟ (پرسش)
  9. کارکرد علم غیب معصوم در منصب مرجعیت دینی چیست؟ (پرسش)
 4. کارکردهای علم غیب در وظایف معصومان چیست؟ (پرسش)
  1. کارکرد علم غیب معصوم در تربیت و اخلاق امت چیست؟ (پرسش)
  2. کارکرد علم غیب معصوم در هدایت تشریعی چیست؟ (پرسش)
  3. کارکرد علم غیب معصوم در امور عادی زندگی چیست؟ (پرسش)
  4. کارکرد علم غیب معصوم در افزایش معرفت امت به امام چیست؟ (پرسش)
  5. کارکرد علم غیب معصوم در تعیین وظایف امت چیست؟ (پرسش)
  6. کارکرد علم غیب معصوم در بیان دین و شریعت الهی چیست؟ (پرسش)
  7. کارکرد علم غیب معصوم در حفظ دین و شریعت الهی چیست؟ (پرسش)
  8. کارکرد علم غیب معصوم در رفع اختلافات مردم در فهم دین چیست؟ (پرسش)
  9. کارکرد علم غیب معصوم در اجرای عدالت چیست؟ (پرسش)
 5. کارکردهای علم غیب در مقامات معصومان چیست؟ (پرسش)
  1. کارکرد علم غیب معصوم در مقام وساطت در فیض چیست؟ (پرسش)
  2. کارکرد علم غیب معصوم در مقام باب الله چیست؟ (پرسش)
  3. کارکرد علم غیب معصوم در مقام عین الله چیست؟ (پرسش)
  4. کارکرد علم غیب معصوم در مقام هم‌طرازی با قرآن چیست؟ (پرسش)
 6. کارکردهای علم غیب در فضایل معصومان چیست؟ (پرسش)
  1. آیا علم معصوم به غیب بر مقام و فضیلت یا برتری او می‌افزاید؟ (پرسش)
  2. آیا علم معصوم به غیب از افضلیت او بر دیگران نمی‌کاهد؟ (پرسش)
  3. اگر معصوم می‌داند چه سرنوشتی دارد آیا عملکرد او همانند ربات نخواهد بود؟ (پرسش)
  4. معصومی که می‌داند در یک حادثه آسیبی نخواهد دید حضور در آن چه فضیلتی خواهد داشت؟ (پرسش)
  5. آیا علم غیب امام علی به سالم بودنش در لیلة المبیت باعث انتفای فضیلت این عمل می‌شود؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

منبع‌شناسی جامع علم غیب معصوم