قضاوت: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

‏۷ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱ نوامبر ۲۰۲۲

‏۹ اکتبر ۲۰۲۲

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

‏۱ ژوئن ۲۰۲۲

  • کنونیقبلی ‏۱۰:۴۵‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۵Heydari بحث مشارکت‌هاجز ۶۷٬۰۲۰ بایت −۲۳۸ جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} '

‏۵ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۲ مارس ۲۰۲۲

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲ مهٔ ۲۰۲۱

‏۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۳۰ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۰

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۰

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۹ آوریل ۲۰۲۰

‏۳۱ مارس ۲۰۲۰

‏۲۶ مارس ۲۰۲۰

‏۲ دسامبر ۲۰۱۹

‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۹

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)