ناکثین در فقه سیاسی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۳

‏۱۱ آوریل ۲۰۲۳

‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲

  • کنونیقبلی ‏۱۷:۵۵‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۵Heydari بحث مشارکت‌هاجز ۳٬۳۶۷ بایت −۵۵۳ جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۰

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۰