نقض عهد: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۳

‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

‏۱ اوت ۲۰۲۲

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۳ اوت ۲۰۲۱

‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱

‏۶ ژوئن ۲۰۲۱

‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۱