یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آفرینش

  • نام صفحه: آفرینش
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۹ اکتبر ۲۰۲۲ ‏۱۹:۴۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۱۷:۵۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4&oldid=1140530
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1140530