یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای افناء

  • نام صفحه: افناء
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ‏۱۲:۱۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۸ فوریه ۲۰۲۳ ‏۱۳:۲۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1&oldid=1186526
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1186526