یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای نقض عهد

  • نام صفحه: نقض عهد
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ ‏۱۳:۰۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۷ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۱۰:۱۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%B9%D9%87%D8%AF&oldid=1226953
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1226953