شأن معصوم

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از شؤون)


شرح مدخل اصلی شأن معصوم هنوز آماده انتشار نیست.

برای رسیدن به محتوای اين مدخل، به مصداق های ذیل مراجعه شود:

 1. شأن امام؛
 2. شأن پیامبر؛
 3. شأن پیامبر خاتم؛
 4. شأن ولی؛
 5. شأن وصی؛
 6. شأن اهل بیت (ع)؛
 7. شأن فاطمه زهرا (ع).

مصداق‌های شئون معصوم

ساحت‌های شأن معصوم

 1. شأن تشریعی:
  1. شأن ابلاغ رسالت (شأن ابلاغ وحی
  2. شأن تبیین رسالت (شامل: شأن تفسیر قرآن، شأن تفسیر شریعت
  3. شأن تأویل قرآن؛
  4. شأن تشریع احکام؛
  5. شأن تفریع؛
  6. شأن تطبیق.
 2. شأن تکوینی؛
 3. شأن ولایی (شأن ولايت):
  1. شأن ولایت مادی:
  2. شأن رهبری (شأن مدیریت
  3. شأن حکومت (شأن اجرا
  4. شأن قضاوت.
  5. شأن ولایت معنوی:
  6. شأن هدایت معنوی (شأن ایصال الی المطلوب
  7. شأن دستورهای اخلاقی (شأن دستورهای تربیتی
 4. شأن اقتصادی:

جستارهای وابسته