فرد

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

فرد اشعار نسخه‌های تعزیه، که از روی آن در شبیه خوانی‌ها و تعزیه‌ها برنامه اجرا کنند[۱].

مقدمه

شاید به دلیل آنکه روی یک برگۀ جدا نوشته می‌شود، به آن نسخه‌ها فرد می‌گویند. دهخدا می‌نویسد: ورقه‌ای به مقدار نصف قطع خشتی که مستوفیان بر آن جمع و خرج ولایتی یا ایالتی یا خرج خاصّی را می‌نوشته و زیر هم دسته می‌کرده‌اند[۲][۳].

منابع

پانویس

  1. موسیقی مذهبی ایران، حسن مشحون، ص۴۰.
  2. لغت‌نامه، دهخدا.
  3. محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، ص ۳۷۰.