نسل

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

منظور اخبار غیبی برای رفع نگرانی از ابتر شدن پیامبر با فوت فرزندان ذکور است. مخالفان پیامبر با این حوادث ابراز خوشحالی کردند که پس جریان رسالت او تداوم نخواهد داشت و در این میان خواند نوید می‌دهد که خیر چنین نیست و اعطای خیر کثیر از طریق فاطمه (س) و تداوم نسل پیامبر خواهد بود و این معنا در رد این خوشحالی و بیان پوچی پندار دشمنان آن حضرت، درباره قطع نسل او به قرینه کوثر و ابتر است.

  1. Ra bracket.pngإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُLa bracket.png[۱].

نکات

Ra bracket.pngإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَLa bracket.png در مجمع البیان می‌گوید: کلمه Ra bracket.pngالْكَوْثَرَLa bracket.png بر وزن “فوعل” به معنای چیزی است که شأنش آن است که کثیر باشد، و کوثر به معنای خیر کثیر است. در معنای کوثر احتمالات بسیار داده شده است، اما شاهد بر این معنا که مراد از آن ذریه پیامبر، یعنی فرزندان فاطمه است، قرینه ابتر مقابل این کلمه و سبب نزول آیه است. ، زیرا کلمه: Ra bracket.pngإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُLa bracket.png با در نظر گرفتن کلمه “ابتر” در ظاهر به معنای اجاق کور، و نیز با در نظر گرفتن اینکه جمله مذکور از باب قصر قلب است، چنین به دست می‌آید که منظور از کوثر، تنها و تنها کثرت ذریه‌ای است که خدای تعالی به آن جناب ارزانی داشته، (و برکتی است که در نسل آن جناب قرار داده)، و یا مراد هم خیر کثیر است و هم کثرت ذریه، چیزی که هست کثرت ذریه یکی از مصادیق خیر کثیر است، و اگر مراد مسأله ذریه به استقلال و یا به طور ضمنی نبود، آوردن کلمه Ra bracket.pngإِنَّLa bracket.png در جمله Ra bracket.pngإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُLa bracket.png فایده‌ای نداشت، زیرا کلمه Ra bracket.pngإِنَّLa bracket.png علاوه بر تحقیق، تعلیل را هم می‌رساند و معنا ندارد بفرماید ما به تو حوض دادیم، چون که بدگوی تو اجاق کور است و یا بی‌خبر است[۲][۳].

منابع

پانویس

  1. «ما به تو “کوثر” دادیم * بی‌گمان (دشمن) سرزنشگر تو خود بی‌پساوند است» سوره کوثر، آیه ۱ و ۳.
  2. المیزان، ج۲۰، ص۶۳۸.
  3. سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم، ج۲، ص ۸۷۸.