نکوهش

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

 • نکوهش در لغت به‌معنای سرزنش و ملامت است[۱].
 • امام علی (ع) در مواردی چند به نکوهش برخی از مردمان و نیز برخی صفات پرداخته‌اند:
 1. نکوهش اهل اختلاف[۲]؛
 2. نکوهش مردمان شام[۳]؛
 3. نکوهش مردمان عراق[۴]؛
 4. نکوهش مردمان کوفه[۵]؛
 5. نکوهش مردمان بخیل[۶]؛
 6. نکوهش بدعت[۷]؛
 7. نکوهش تفرقه و اختلاف[۸]؛
 8. نکوهش ابلیس[۹]؛
 9. نکوهش دنیا[۱۰]؛
 10. نکوهش عزلت و گوشه‌نشینی[۱۱]؛
 11. نکوهش متجاوزان به بیت المال[۱۲]؛
 12. نکوهش مردمان غافل[۱۳]؛
 13. نکوهش کارگزار نالایق[۱۴]؛
 14. نکوهش لجاجت[۱۵]؛
 15. نکوهش یاران سست[۱۶]؛
 • نکوهش به‌طور کلی در جایی به‌کار می‌رود که امری ناشایست وجود داشته باشد. در تمام موارد فوق این نکته قابل درک است. برای مثال، تفرقه و اختلاف باعث سست‌شدن ارکان اجتماع و تخریب نظم و وحدت بین افراد می‌شود. هم‌چنین لجاجت موجب می‌شود که انسان از اندیشه درست و قضاوت صحیح در موضوعات باز بماند. امام علی (ع) در مورد لجاجت می‌فرماید:لجاجت تدبیر را سست می‌کند[۱۷][۱۸].

منابع

پانویس

 1. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه، ج۲، ص 842.
 2. نهج البلاغه، خطبه ۸۸
 3. نهج البلاغه، خطبه ۲۳۸
 4. نهج البلاغه، خطبه ۷۱
 5. نهج البلاغه، خطبه‌های ۲۷، ۳۴، ۱۰۸، ۱۲۵، ۱۵۱، ۱۸۰، ۱۹۲ و ۲۰۸
 6. نهج البلاغه، خطبه ۱۱۷
 7. نهج البلاغه، خطبه ۱۴۵
 8. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۶
 9. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲
 10. نهج البلاغه، خطبه ۴۵
 11. نهج البلاغه، خطبه ۱۰۹
 12. نهج البلاغه، نامه ۴۱
 13. نهج البلاغه، خطبه‌های ۱۱۳ و ۱۷۵
 14. نهج البلاغه، نامه‌های ۴۱ و ۶۱
 15. نهج البلاغه، حکمت ۱۷۹
 16. نهج البلاغه، خطبه‌های ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۶۹ و ۱۰۶
 17. نهج البلاغه، حکمت ۱۷۹
 18. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه، ج۲، ص 842 -843.