اثبات خدا (مقاله): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۳

‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲۷ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۳ مارس ۲۰۲۲

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۱

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۷ مارس ۲۰۲۰

‏۱۶ مارس ۲۰۲۰

‏۸ اوت ۲۰۱۹