زیارت رجبیه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۴

‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

‏۱۷ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲ ژوئن ۲۰۲۲

  • کنونیقبلی ‏۱۵:۱۳‏۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۳Heydari بحث مشارکت‌هاجز ۲٬۵۷۸ بایت −۴۸۹ جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>این\sمدخل\sاز\sچند\sمنظر\sمتفاوت\،\sبررسی\sمی‌شود\:<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\...

‏۱ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱

‏۵ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۱ مارس ۲۰۲۰

‏۸ نوامبر ۲۰۱۹

‏۱۳ اوت ۲۰۱۹

‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۹

‏۹ ژوئن ۲۰۱۹

‏۸ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹

‏۵ دسامبر ۲۰۱۸