سوره ضحی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۶ مارس ۲۰۲۴

‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۱