سید علی اکبر حسینی ایمنی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۲

  • کنونیقبلی ‏۱۱:۳۴‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴Hosein بحث مشارکت‌هاجز ۲٬۴۳۷ بایت −۱۵۴ جایگزینی متن - '\=\=\sجستارهای\sوابسته\s\=\=↵\{\{مدخل\sوابسته\}\}↵\*\s\[\[\:رده\:آثار\s(.*)\|آثار\s(.*)\]\]↵\{\{پایان\sمدخل‌ وابسته\}\}' به '== جستارهای وابسته == {{آثار پدیدآورنده}}'

‏۶ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۲ اوت ۲۰۲۱

‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

‏۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۶ مهٔ ۲۰۲۰

‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۹

‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۹