لهو و لعب در معارف و سیره سجادی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۴ دسامبر ۲۰۲۳

‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲

  • کنونیقبلی ‏۱۷:۵۱‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۱Heydari بحث مشارکت‌هاجز ۶٬۷۵۳ بایت −۵۵۳ جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

‏۲ مهٔ ۲۰۲۱

‏۱ مهٔ ۲۰۲۱

‏۲۲ آوریل ۲۰۲۱

‏۵ دسامبر ۲۰۲۰