محمد تقی مصباح یزدی: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۲

  • کنونیقبلی ‏۱۱:۵۴‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۴Hosein بحث مشارکت‌هاجز ۲٬۹۵۲ بایت −۱۳۶ جایگزینی متن - '\=\=\sجستارهای\sوابسته\s\=\=↵\{\{مدخل\sوابسته\}\}↵\*\s\[\[\:رده\:آثار\s(.*)\|آثار\s(.*)\]\]↵\{\{پایان\sمدخل‌ وابسته\}\}' به '== جستارهای وابسته == {{آثار پدیدآورنده}}'

‏۶ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۲

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۷ آوریل ۲۰۲۱

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۲ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱ دسامبر ۲۰۱۹

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۹

‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

‏۱۸ آوریل ۲۰۱۹

‏۱۷ آوریل ۲۰۱۹

‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۸

‏۲۸ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۷

‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۷

‏۴ اوت ۲۰۱۷

‏۵ آوریل ۲۰۱۷

‏۳ آوریل ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۴ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶