یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای تفسیر

  • نام صفحه: تفسیر
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ ‏۱۱:۰۶ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۲۰:۱۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1&oldid=1164789
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1164789