یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ضرورت

  • نام صفحه: ضرورت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲ ‏۰۲:۴۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ مه ۲۰۲۴ ‏۲۲:۲۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA&oldid=1017301
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1017301