یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مخالفت

  • نام صفحه: مخالفت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۴ مارس ۲۰۲۳ ‏۰۸:۳۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۰:۴۳ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA&oldid=1223162
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1223162