یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای نص

  • نام صفحه: نص
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ ‏۱۸:۵۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۰۷:۰۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5&oldid=1199194
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1199194