یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای نقل

  • نام صفحه: نقل
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۷ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۰۸:۲۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۴ مارس ۲۰۲۴ ‏۱۲:۱۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84&oldid=1274477
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1274477