یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای پاکی

  • نام صفحه: پاکی
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ ‏۱۷:۱۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ مه ۲۰۲۴ ‏۲۲:۱۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C&oldid=1014425
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1014425