یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای کار

  • نام صفحه: کار
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان امامت‌پدیا
  • ناشر: امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت.
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ ‏۱۷:۱۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ ‏۱۱:۰۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1&oldid=1014479
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1014479