اثبات

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

اثبات ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: