اختیار

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از اختیار انسان)

اختیار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: