دلیل

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از ادله)

    دلیل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: