دلیل

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از ادله)

دلیل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: