اسباط (مقاله)

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از اسباط‍ (مقاله))

    اسباط (مقاله) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: