کار

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از اعمال انسان)

کار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: