امتناع

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

امتناع ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: