انتظار فرج (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از انتظار فرج)

انتظار فرج ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: