اهل حق (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از اهل حق)

اهل حق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: