تجمل

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

تجمل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: