اعتداء

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از تعدی)

اعتداء ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: