تمیم (ابهام‌زدایی)

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از تمیم)

    تمیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: