تمیم (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از تمیم)

تمیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: