ثابت (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از ثابت)

ثابت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نام شخص

تعریف