حسین بن علی (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از حسین بن علی)

حسین بن علی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: