حکیم (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از حکیم)

حکیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: