خالق

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

    خالق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: