خلق (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از خلق)

خلق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: