خلق (ابهام‌زدایی)

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از خلق)

    خلق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: