دوری از گناه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از دوری از گناهان)

دوری از گناه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: