سلیمان (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از سلیمان)

سلیمان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: