سید علی هاشمی (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از سید علی هاشمی)

سید علی هاشمی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: