شهادت (ابهام‌زدایی)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

شهادت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: